นิติบุคคลควรรู้ ! 7 ข้อแนะนำที่จะทำให้คอนโดของคุณปลอดภัยจากโควิด-19

ในปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยทยอยเพิ่มขึ้น และยังไม่ทราบได้ว่าจะมีการชะลาลงเมื่อใด แม้จะมีการระวังป้องกันกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น คนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ,​ การชุมนุมของกลุ่มคนจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มเสี่ยงที่น่ากังวลเนื่องจากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ หรือหลีกเลี่ยงการใช้สถานที่ พื้นที่ร่วมกันได้ นั่นคือ กลุ่มผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม เนื่องจากกลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มที่ใช้สิ่งอำนวยสะดวกภายในอาคารร่วมกันและมีจุดสัมผัสร่วมในที่อยู่อาศัยเดียวกัน หากมีผู้ติดเชื้อเข้าไปใช้พื้นที่เดียวกัน หรือ เข้าพักอาศัยในโครงการเดียวกัน เพราะคอนโดมิเนียมเป็นพื้นที่มีกิจกรรมร่วม เช่น ส่วนกลางคอนโด สถานที่ออกกำลังกาย สระน้ำ เป็นต้น

ดังนั้นการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขพื้นฐาน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อที่ถูกต้องมีความสำคัญมาก สำหรับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันที่ดีที่สุด คือ มาตรการที่ออกโดยกรมควบคุมโรค ซึ่งคอนโดมิเนียมและที่พักอาศัยจึงควรมีนโยบายรองรับปัญหาที่เหมาะสม และคอนโดหลายแห่งมีการดำเนินนโยบายดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีดังนี้

  1. การเฝ้าระวังผู้เข้า-ออก ในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้เช่า หรือผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ ที่มีการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
  2. จัดทำป้าย เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัยและผู้มาเยี่ยมถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  3. ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่พนักงาน ผู้พักอาศัย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อระหว่างบุคคลได้
  4. หมั่นดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น ปุ่มกดลิฟท์สวิตช์ไฟ โทรศัพท์ มือจับประตู ปุ่มกดประตูเข้าออกอัตโนมัติ เครื่องคีย์การ์ด ราวบันได ห้องน้ำส่วนรวมเครื่องออกกำลังกายเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารที่มีผู้มาติดต่อบ่อยๆ เป็นต้น เพื่อกำจัดเชื้อ ทั้งนี้น้ำยาขัดล้างห้องสุขา น้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำ 1 ต่อ 10 และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้
  5. พิจารณาให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดไว้ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ด้านล่างของที่พักอาศัย เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาในอาคาร
  6. จัดให้มีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการแก่ผู้พักอาศัยที่ประสงค์จะใช้
  7. มาตรการการเปิดใช้พื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเวลา หรืองดใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วม เช่น พื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ออกกำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ

การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นปัญหาระดับประเทศ ทุกคนต้องให้ความร่วมมือเพื่อลดระยะเวลาของการเข้าสู่เฟส 3 แต่ต้องยอมรับว่า ไวรัส Covid-19 เป็นเชื้อตัวใหม่ ที่แพร่กระจายได้รวดเร็ว ยากต่อการป้องกัน ดังนั้น ทุกคนควรติดตามข้อมูลข่าวสารจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ กรมควบคุมโรค ขณะเดียวกันต้องให้ความร่วมมือ และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และคนส่วนร่วมในประเทศ