ข้อควรรู้ บินมาไทยในช่วงนี้มีมาตรการอะไรที่ต้องปฏิบัติ

หลังสถานไวรัสโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยของเราต้องล็อคดาวน์กันเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือน ในที่สุดข่าวดีก็มาถึงค่ะ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงมีนโยบายคลายล็อกดาวน์และเริ่มเปิดน่านฟ้าให้มีการเดินทางเข้าออกภายในประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่ง โดยมีข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคนภายในประเทศซึ่งจำเป็นอย่างที่จะต้องปฏิบัติตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทำการเดินทางเข้ามาภายในประเทศ ซึ่งมาตรการจะมีอะไรกันบ้าง ลองเช็ครายละเอียดกันได้เลยค่ะ

 1. ผู้ที่มีสัญชาติไทย

          มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในไทย

 1. หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง/ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน
 2. มีเอกสารเพื่อการเดินทางเข้ามาในไทย ได้แก่
 3. หนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ (COE),
 4. ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly หรือ
 5. อาจมีใบรับรองแพทย์ผ่านการตรวจไม่ติดโควิด-19 (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
 6. มีการคัดกรองจากประเทศต้นทาง (Exit Screening)

       มาตรการเดินทางถึงหรือระหว่างอยู่ในไทย

 1. คัดกรอง
 2. ยื่นเอกสาร
 3. ใช้ระบบติดตามตามที่กำหนด
 4. เข้ารับการกักตัว ไม่น้อยกว่า 14 วัน
 5. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง

 

 1. บุคคลในคณะทูต

          มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในไทย

 1. หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง/ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน
 2. มีเอกสารเพื่อการเดินทางเข้ามาในไทย ได้แก่
 3. หนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ (COE),
 4. ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly หรือ
 5. อาจมีใบรับรองแพทย์ผ่านการตรวจไม่ติดโควิด-19 (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
 6. หนังสือรับรอง หรือหลักประกัน เพื่อรับรองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ครอบคลุมโควิด-19
 7. มีการคัดกรองจากประเทศต้นทาง (Exit Screening)

มาตรการเดินทางถึงหรือระหว่างอยู่ในไทย

 1. คัดกรอง
 2. ยื่นเอกสาร
 3. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR
 4. เข้ารับการกักตัวในที่พำนัก ไม่น้อยกว่า 14 วัน
 5. *ก่อนออกจากไทย: ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โดยออกค่าใช้จ่ายเอง
 1. คู่สมรส บิดามารดาหรือบุตร ของผู้มีสัญชาติไทย

 2. ผู้มีใบถิ่นที่อยู่อาศัย

 3. ผู้มีใบอนุญาตทำงาน

สำหรับในข้อ 3, 4 และ 5 มีมาตรการเดียวกัน

          มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในไทย

 1. หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง/ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน
 2. มีเอกสารเพื่อการเดินทางเข้ามาในไทย ได้แก่
 3. หนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ (COE),
 4. ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly หรือ
 5. ใบรับรองแพทย์ผ่านการตรวจไม่ติดโควิด-19 (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
 6. กรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมโควิด-19 (วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 USD)
 7. เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
 8. มีการคัดกรองจากประเทศต้นทาง (Exit Screening)

          มาตรการเดินทางถึงหรือระหว่างอยู่ในไทย

 1. คัดกรอง
 2. ยื่นเอกสาร
 3. ใช้ระบบติดตามตามที่กำหนด
 4. เข้ารับการกักตัว ไม่น้อยกว่า 14 วัน
 5. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR

สำหรับใครที่มีข้อสงสัยในการเดินทางเข้ามาประเทศเราหวังอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะช่วยคุณสามารถเตรียมตัวรับมือได้ดีขึ้น สามารถทำให้มั่นใจได้มากขึ้นเลยใช่ไหมคะว่าคุณจะปลอดภัยทั้งต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อไวรัส หากปฏิบัติตามมาตรการข้างต้นอย่าเคร่งครัดค่ะ