H Sukhumvit 43
Soi Phrom Mit, Khlong Toei Nuea, Vadhana, Bangkok 10110
2014Year Built
1Towers
32Floors
 • H Sukhumvit 43 1bb1 39s 35k
 • H Sukhumvit 43 1bb1 39s 35k 12
 • H Sukhumvit 43 1bb1 39s 35k 11
 • H Sukhumvit 43 1bb1 39s 35k 10
 • H Sukhumvit 43 1bb1 39s 35k 9
 • H Sukhumvit 43 1bb1 39s 35k 8
 • H Sukhumvit 43 1bb1 39s 35k 7
 • H Sukhumvit 43 1bb1 39s 35k 6
 • H Sukhumvit 43 1bb1 39s 35k 5
 • H Sukhumvit 43 1bb1 39s 35k 4
 • H Sukhumvit 43 1bb1 39s 35k 3
 • H Sukhumvit 43 1bb1 39s 35k 2
Location and Neighborhood